Startsida

Om föreningen:

SMJF ( Sätila ModellJärnvägsFörening ) är en relativt nystartad förening ( juli 2016 ) med målet att arrangera träffar där vi byter erfarenheter, tips och idéer.
Vi gör också gemensama resor till mässor, hobbybutiker, modelljärnvägar mm.
Officiellt startades förenmingen den 22/9-16 då vi hade vårt uppstartsmöte.

Alla med tåg, modelljärnväg och modellbygge som hobby är välkomna att vara med.

Vi har i dagsläget ingen gemensam bana, utan alla medlemmar bygger på sina egna projekt.

Senaste nytt: ( uppdaterad 2024-03-15)

Nytt år nya möjligheter!
Hoppas vi ses på kommande mässor och marknader.